OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Periska d.o.o.
za športsko rekreacijske aktivnosti
H.D.Genschera 14

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 ) provodi se:

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE
s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

DOKUMENTACIJA O NABAVI
Isporuka robe

Opskrba električnom energijom
Evidencijski broj nabave M-1/17

Dokumentaciju za javni natječaj možete preuzeti ovdje.

Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje možete preuzeti ovdje.