Attachment: PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI PERISKA D.O.O. 2019. GODINA